biuro@correct-bhp.pl

+48 600 58 60 13

Get Adobe Flash player

Wypadki przy pracy

Zgodnie z przepisami wynikającymi z Ustawy Kodeks Pracy oraz Rozporządzenia w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania obowiązkiem pracodawcy którego pracownik uległ wypadkowi jest:

  • zapewnić udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanemu pracownikowi,
  • zabezpieczyć miejsce wypadku,
  • zbadać okoliczności i przyczyny wypadku,
  • sporządzić właściwą dokumentacji,
  • zastosować środki profilaktyczne zapobiegające podobnym zdarzeniom.

Nasi specjaliści udzielą Państwu  profesjonalnej pomocy w przeprowadzeniu dochodzenia powypadkowego,  sporządzeniu pełnej dokumentacji  oraz sformułowania wniosków powypadkowych mających na celu zapobiegnięcie podobnym zdarzeniom .


Ocena ryzyka zawodowego

Art. 226 Kodeksu Pracy narzuca na  pracodawcę obowiązek  oceny i dokumentacji ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą. W wyniku przeprowadzonej oceny należy zastosować  niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko, a także informować pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami. W celu prawidłowego przebiegu wskazanego procesu  oferujemy Państwu profesjonalną pomoc i udział naszych specjalistów w ocenie, opracowaniu i udokumentowaniu oceny ryzyka zawodowego w  zakładzie pracy.